ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

 

w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju.

 

Na podstawie art.68 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam Panią Agnieszkę Świderską – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3
w Kudowie-Zdroju do zastępowania dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności
w okresie od dnia 24 kwietnia 2019 r. do dnia 9 maja 2019 r.

 

§ 2.

Pani Agnieszka Świderska podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
w Kudowie-Zdroju uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno–administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie– Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:23.04.2019 14:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:23.04.2019 14:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 60