Zarządzenie  Nr  0050. 85 .2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16  kwietnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r.  w sprawie  warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Kudowa-Zdrój , P. Janusza Engela.

§ 2.

Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonywania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.85.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.04.2019 13:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.04.2019 13:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 45