Zarządzenie Nr 0050.91.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski nauczycieli o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/115/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa-Zdrój jest organem prowadzącym, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Celem przyznania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski w terminie do 31 marca 2019 r. o przyznanie dofinansowania powołuje się Zespół opiniujący w składzie następującym:
1)    Elżbieta Ubik – przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący Komisji;
2)    Teresa Żulińska – przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju;
3)    Paweł Bubiński – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność‘ 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej;
4)    Wiesława Łuczyszyn – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.91.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.04.2019 13:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.05.2019 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 47