Zarządzenie Nr 0050.97.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 7 maja  2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             51.694.325,81 zł      
        w tym dochody majątkowe                         9.246.163,46 zł
                     dochody bieżące                            42.448.162,35 zł
2.     wydatki         53.108.231,38 zł
        w tym wydatki majątkowe               11.050.961,68 zł
                     wydatki bieżące                   42.057.269,70 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.413.905,57 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

WYDATKI
Dział 750 – zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych w związku z koniecznością wykonania dokumentacji remontu Klubu Seniora w budynku przy ul. Zdrojowej 27 wraz z oceną stanu technicznego tego budynku.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 10.000,00 zł.
Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji remontu Klubu Seniora w budynku przy ul. Zdrojowej 27 wraz z oceną stanu technicznego tego budynku.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 10.000,00 zł
.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.97.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.05.2019 14:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.05.2019 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 44