ZARZĄDZENIE Nr  0050.100 .2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506)  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia oceny prezentacji konkursowych w ramach konkursu pn.: „Uzależnieniom mówimy nie”,  w składzie:
1.    Marek Biernacki
2.    Ewa Drzewiecka
3.    Rafał Greszta
4.    Sylwia Książek.

§ 2

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po wykonaniu obowiązków określonych w § 1 Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Mariusz Fleszar

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.100.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.05.2019 12:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.05.2019 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 51