ZARZĄDZENIE NR 0050. 104 .2019
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.276.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie  powołania stałej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kudowa - Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) w związku z art. 8 pkt. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz.1897) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

§ 1 ust.1 zarządzenia nr 0050.276.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie  powołania stałej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kudowa – Zdrój otrzymuje brzmienie:
„1. W celu przeprowadzenia ustalenia i szacowania szkód na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych powołuje się stałą Komisję w składzie:
1)    Mariusz Fleszar – przewodniczący komisji
2)    Justyna Klich
3)    Janusz Domałeczny
4)    Magdalena Jamrozik
5)    Monika Kryczka
6)    Marta Kochanek.”

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.104.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.05.2019 12:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.05.2019 12:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 72