ZARZĄDZENIE  NR 0050.106.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie i naukowo oraz przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Na podstawie z art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie i naukowo oraz przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

§ 2

W skład Komisji powołuje się w składzie następującym:
1. Sylwia Ziółkowska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju – przewodnicząca Komisji.
2. Ewa Tomaszewska – członek Komisji Oświaty i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
3. Sylwia Bielawska – członek Komisji Oświaty i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
4. Marek Grzelak – przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
5. Dawid Łaźniowski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
6. Mariusz Fleszar – Zastępca Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
7. Dariusz Stwertetschka – nauczyciel wychowania fizycznego Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
8. Elżbieta Ubik – zastępca kierownika Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.106.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.05.2019 12:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.05.2019 12:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 53