UCHWAŁA NR X/57/2019
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 27 czerwca  2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr X/57/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2019 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2019 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 35