ZARZĄDZENIE NR 0050. 125 .2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności p.o. dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

Na podstawie art.68 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018r. poz.996 z póź. zm.),oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Katarzynę Jędrzejewską – nauczyciela Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju do zastępowania p.o. dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r.

§ 2.

Pani Katarzyna Jędrzejewska podczas nieobecności dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka  w Kudowie-Zdroju uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno–administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 


ZARZĄDZENIE NR 0050. 125 .2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 czerwca 2019 roku


w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności p.o. dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

Na podstawie art.68 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2018r. poz.996 z póź. zm.),oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Katarzynę Jędrzejewską – nauczyciela Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Kudowie-Zdroju do zastępowania p.o. dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności
w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r.

§ 2.

Pani Katarzyna Jędrzejewska podczas nieobecności dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka  w Kudowie-Zdroju uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno–administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Kudowie-Zdroju.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.125.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.06.2019 08:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.06.2019 08:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 41