Zarządzenie Nr 0050.119.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości gminne przeznaczone na parkingi i miejsca postojowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 0,50 zł netto za każdy 1 m2 nieruchomości + 23% VAT, za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Kudowa-Zdrój, dzierżawionego z przeznaczeniem na parkingi i miejsca postojowe.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-07-2019 r.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr :

  • 166/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
  • 96/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
  • 187/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
  • 337/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
  • 190/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

oraz:

  • § 3 Zarządzenia nr 12/13 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
  • § 2 Zarządzenia nr 126/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.119.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.06.2019 09:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.06.2019 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 38