ZARZĄDZENIE  NR   0050.129.2019       
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 24 czerwca 2019 roku


w sprawie: zmiany składu  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          Na  podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2018r. poz. 2137z późn.zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju członka Komisji Pana Stanisława Jakubca.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.129.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.06.2019 09:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.06.2019 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 34