Zarządzenie Nr 0050.162.2019
Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz §1 ust. 3  Porozumienia z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.    Powołuje się zespół do spraw przygotowania pod względem organizacyjno-administracyjnym i technicznym obsługi urzędnika wyborczego oraz wykonania zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1)    Barbara Kopeć – przewodniczący zespołu;
2)    Edyta Breszko – członek zespołu;
3)    Ewa Żulińska – członek zespołu;
4)    Justyna Czerniak – członek zespołu;
5)    Janusz Engel – członek zespołu
6)    Bogusław Buksak – członek zespołu;
7)    Bogusław Mężyński – członek zespołu.

2.    Do zadań zespołu należy:
1)    sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne;
2)    zapewnienie warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań przez urzędnika wyborczego wynikających z zapisów zawartego z Szefem Krajowego Biura Wyborczego Porozumienia reprezentowanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu;
3)    realizacja obsługi administracyjnej komisji wyborczych;
4)    zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją wyborów;
5)    wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.162.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2019 13:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2019 13:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 38