Zarządzenie nr  0050.163.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie: likwidacji  drogi wewnętrznej stanowiącej własność  Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 2068 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Likwiduje się  drogę wewnętrzną, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer  336,  (AM-2), o  pow. 606 m2, położoną w obrębie Nowy Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  nr SW1K/00083376/0,  zaznaczonej na  mapie  zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.163.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.08.2019 08:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.08.2019 13:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 124