Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019

Zarządzenie Nr 0050.175.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 września 2019 r. w sprawie  Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych przez Gminę Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.176.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 września 2019 r. w sprawie  zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 0050.177.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 września 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.178.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 września 2019 r. w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pn. "Hrabstwo Kłodzkie 2019"

Zarządzenie Nr 0050.179.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 31 października 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.181.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2019 r. w sprawie  wyznaczenia nauczyciela do zastępoowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.184.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.185.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.186.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.188.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.189.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.190.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.192.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.193.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.195.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2019 r. w sprawie  przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.196.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 września 2019 r. w sprawie  powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.197.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.198.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.199.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.200.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.201.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.202.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.203.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.204.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.205.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.206.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.207.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.208.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.209.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.210.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.211.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.212.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości ryczałtu za 1 KW energii elektrycznej

Zarządzenie Nr 0050.213.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 września 2019 r. w sprawie  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręcznikow i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 0050.214.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 września 2019 r. w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste  gruntu i umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Zarządzenie Nr 0050.215.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2019 r. w sprawie  ustalenia stawek czynszu

Zarządzenie Nr 0050.216.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2019 r. w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.217.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 września 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.218.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 września 2019 r. w sprawie  powołania lokalnego koordynatora ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka

Zarządzenie Nr 0050.219.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2019 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej dp przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.220.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.221.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2019 r. w sprawie  ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania oraz wysokości  czynszu za dzierżawione i wynajmowane  nieruchomości stanowiące własność gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 0050.222.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 października 2019 r. w sprawie  powołania Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.223.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 października 2019 r. w sprawie  nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.224.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 października 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.225.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 października 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.226.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 października 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.227.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 października 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.228.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października 2019 r. w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.229.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października  2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.230.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 października  2019 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.231.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 października  2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.26.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zarządzenie Nr 0050.232.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 października  2019 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.233.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 października  2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.234.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października  2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.236.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października  2019 r. w sprawie  nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.237.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października  2019 r. w sprawie  zbilansowania dzierżawionej na cele rolne powierzchni zajętej na realizację projektu "Singeltrack Orlicko-Klodzko" z działką nr 43 obręb Słone

Zarządzenie Nr 0050.238.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 października  2019 r. w sprawie  zwolnienia z opłaty czynszu najmu za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.239.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 października  2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 0050.240.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 października  2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.241.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 października 2019 r. w sprawie  ustalenia  stwaki za 1 m2 powierzchni reklamy usytuowanej na działce nr 32/12  obręb Stary Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.242.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 października 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.243.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 października 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stwaki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.244.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 października  2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.245.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2019 r. w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.246.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października  2019 r. w sprawie  rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Kudowa-Zdrój  oraz jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Zarządzenie Nr 0050.247.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października  2019 r. w sprawie  udzielenia pozyczki LUKS Czermna

Zarządzenie Nr 0050.248.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 października  2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:25.10.2019 08:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2019 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 439