ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju.

Na podstawie art. 10  ust. 1 pkt. 6 oraz art.57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Agnieszkę Świderską – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju do zastępowania dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności w okresie od dnia 13 września 2019 r. do dnia 16 września 2019 r.

§ 2.

Pani Agnieszka Świderska podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno–administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.182.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.09.2019 11:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 11:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 27