Uchwała Nr XXXIX/285/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 22 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 130/09 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 16 lipca 2009 roku uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych niżej wymienione ulice leżące na terenie Gminy Kudowa-Zdrój:

1. ul. Cicha – dz. nr 341, AM 2, Obręb Nowy Zdrój
2. ul. Cisowa – dz. nr 686/65, AM 8, Obręb Słone
3. ul. Cyprysowa – dz. nr 115/20, AM 8, Obręb Słone
4. ul. Dębowa – dz. nr 686/54, AM 8, Obręb Słone
5. ul. Jodłowa – dz. nr 686/57, AM 8, Obręb Słone
6. ul. Sanatoryjna – dz. nr 86, AM 2, Obręb Nowy Zdrój
7. ul. Świerkowa – dz. nr 686/60, AM 8, Obręb Słone.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIX/285/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.07.2009 11:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.07.2009 11:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 49