UCHWAŁA Nr XII/75/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w związku  z art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.    

Rada Miejska Kudowy-Zdroju wnosi o uwzględnienie skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2019r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju  (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 170, poz.2940).

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój sporządzi odpowiedź na skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XII/75/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.10.2019 12:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.10.2019 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 38