Zarządzenie Nr 0050.219.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) Burmistrz Miasta Kudowa- Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju  powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1)    Aneta Potoczna,
2)    Barbara Kopeć,
3)    Hanna Jędrzejewska,
4)    Elżbieta Ubik.

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Anetę Potoczną.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.219.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.10.2019 12:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.10.2019 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 37