Zarządzenie nr 0050.218.2019

ZARZĄDZENIE Nr 0050.218.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie powołania lokalnego koordynatora ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.   Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W celu realizacji na terenie Gminy Kudowa-Zdrój   ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka powołuje się panią Elżbietę Ubik  do pełnienia funkcji koordynatora lokalnego do spraw realizacji tego programu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.218.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2019 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż