UCHWAŁA NR XIII/85/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 października  2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków mieszkańca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)  i  art. 241, art. 242 § 1, art. 247 w związku  z art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Nie uwzględnia się  wniosku Pana /.../ w sprawie przeznaczenia  kwoty 1.000 zł na zakup grilla ogrodowego dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu i umieszczenie go  na  Kudowskim Skwerze Kultury.
2.    Uwzględnia się wniosek Pana /..../  o zamieszczenie regulaminu korzystania z Kudowskiego  Skweru Kultury na terenie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.
3.    Uwzględnia się wniosek Pana /.../  o zamieszczenie Statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na  oficjalnej stronie miasta Kudowa-Zdrój oraz na oficjalnej stronie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zawiadomi wnioskodawcę  o sposobie załatwienia wniosków  przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIII/85/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2019 11:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2019 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 31