Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

Zarządzenie Nr 0050.251.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.252.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.253.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.254.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.255.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.256.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.257.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok oraz projektu uchwały w sporawie przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.258.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.259.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.260.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.261.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.262.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny


Zarządzenie Nr 0050.263.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.264.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie  likwidacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.265.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie  likwidacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.266.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.267.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie  oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 339/68 obreb Zakrze (AM-10)

Zarządzenie Nr 0050.268.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.269.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.270.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.271.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.272.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.273.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.274.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.275.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.276.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.277.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.278.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.279.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.280.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.281.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.282.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.283.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.284.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  odstąpienia od  wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.285.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.287.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.288.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:16.12.2019 09:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.01.2020 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 272