Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2020

Zarządzenie nr  0050.39.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.40.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.41.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr  0050.42.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania  przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.43.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.44.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.45.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.46.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.47.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.48.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr  0050.49.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

Zarządzenie nr  0050.50.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki Basenowi "Wodny Świat" Sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.52.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.53.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2020 r. w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2019 r.

 


Zarządzenie nr  0050.54.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.55.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.56.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.57.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży niektórych lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr  0050.58.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.59.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu sprzedaży gruntu

Zarządzenie nr  0050.60.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej  sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.61.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za gminny lokal użytkowy położony przy ul. Zdrojowej 38 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.62.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.59.2020 z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie  terminu płatności  należności z tytułu sprzedaży gruntu

Zarządzenie nr  0050.63.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.65.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.66.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.03.2020 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.05.2020 08:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 413