UCHWAŁA Nr XIX/124/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   Gminy  Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w związku  z art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2325) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.  


Rada Miejska Kudowy-Zdroju wnosi o uwzględnienie skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 stycznia  2020r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XXIII/138/2016 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca  2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   Gminy  Kudowa-Zdrój  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016r., poz.3531).

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój sporządzi odpowiedź na skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIX/124/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.04.2020 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.04.2020 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 114