Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2020

Zarządzenie nr  0050.67.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176/11 obręb Stary Zdrój (AM-8)

Zarządzenie nr  0050.68.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/39 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.69.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/39 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.70.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/44 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.71.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.72.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.73.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.74.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.75.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.76.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.77.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.78.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.79.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.81.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności   z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.82.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie odmowy umorzenia należności   z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.83.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie na 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27.01.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.84.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.85.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wydzieżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.86.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.87.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej  stawki za bezumowne użytkowanie działki nr 32/12 obręb Stary Zdrój

Zarządzenie nr  0050.88.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrók za rok 2019

Zarządzenie nr  0050.89.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna z lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.90.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno z lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.92.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wydzieżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie nr  0050.93.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia w budynku niemieszkalnym położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/44 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.94.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr  0050.95.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie poręczenia przez gminę kwoty kredytu w rachunku bieżącym dla spółki "Basen Wodny Świat" Sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.96.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.97.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.98.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.99.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wdrożenia procedury postępowania dla osób poddających się badaniu szybkim testem kasetkowym identyfikującym SARS-CoV-2 IgG/IgM metodą złota koloidalnego (test na obecność przeciwciał koronawirusa) dla pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury oraz spółek gminnych.

Zarządzenie Nr 0050.100.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.88.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.101.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.102.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.103.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/44 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.104.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.105.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176/11 obręb Stary Zdrój (AM-8)

Zarządzenie nr  0050.106.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/39 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.107.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 335/20 obręb Zakrze (AM-10)

Zarządzenie nr  0050.108.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/39 obręb Zakrze (AM-13)

Zarządzenie nr  0050.110.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Zarządzenie nr  0050.112.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z czynszu najmu za lokal użytkowy

Zarządzenie nr  0050.113.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.114.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.115.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.116.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Zarządzenie nr  0050.118.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.119.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im.Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.120.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.121.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.122.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.123.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:17.06.2020 08:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.07.2020 10:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 373