Zarządzenie nr 0050.82.2020                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
      z dnia  19 maja 2020 r.         

w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

      Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2020 r. (data wpływu 23.03.2020 r.) odmawia się umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego /…/, zam. przy ul. B. Chrobrego, 57-350 Kudowa-Zdrój w kwocie 2.560,12 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna


                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.82.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.05.2020 12:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.05.2020 12:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 102