Zarządzenie Nr 0050.87.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki za bezumowne użytkowanie działki nr 32/12 obręb Stary Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną stawkę za bezumowne użytkowanie części  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 32/12, położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Stary Zdrój (AM-2) z przeznaczeniem na taras letni przy kawiarni w wysokości 30,54 zł/m2 + 23% VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2020 r.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki za bezumowne użytkowanie.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.87.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.05.2020 12:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.05.2020 12:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 23