ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2020
   BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
 z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się  raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju oraz publikacji na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.88.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.05.2020 11:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.05.2020 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 20