Zarządzenie Nr 0050.92.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

1.    Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do dnia 31-10-2022 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane położone w Kudowie-Zdroju w obrębie Bukowina (AM-1), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 o łącznej pow. 12,8210 ha – z przeznaczeniem na cele rolne.
2.    Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 pk 1 w wysokości 2518,40 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.92.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.06.2020 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.06.2020 10:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 23