ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2020
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.988) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.    W związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, wyznaczam na obszarze miasta Kudowa-Zdrój miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykaz wyznaczonych miejsc zawiera załącznik do zarządzenia.
2.    Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zdrojowa 24 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.94.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.06.2020 07:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.06.2020 07:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 104