Zarządzenie Nr 0050.95.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 05 czerwca 2020 roku

w sprawie poręczenia przez gminę kwoty kredytu w rachunku bieżącym dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.

Na podstawie Uchwały Nr XX/126/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, art.58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.713), art.262 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje

§ 1

Udzielam poręczenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zaciągniętego przez Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. w  Banku Spółdzielczym w Kłodzku.

§ 2

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3

Poręczenie jest ważne do dnia 6 listopada 2021 roku.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.95.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.06.2020 08:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.06.2020 08:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 144