ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
 z dnia 15 czerwca 2020 r.

 zmieniające zarządzenie nr 0050.88.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia  28  maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się zarządzenie nr 0050.88.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia  28  maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2019. Zmieniony załącznik stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie zmieniające Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju oraz publikacji na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój oraz  w Biuletynie Informacji  Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 


                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.100.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2020 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.06.2020 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 114