Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 183 obręb Czermna (AM-7)

Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gmny Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal użytkowy

Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gmny Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 249/14 obręb Stary Zdrój (AM-9)

Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrójdrój

Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gmny Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lipca 2020 roku w  sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 lipca 2020 roku w  sprawie likwidacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gmny Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niazabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchmości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój  z przeznaczeniem na remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 0050.176.20189 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Izabeli Zasiny-Gacek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Moniki Mentek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły lub przedszkola w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora

Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gmny Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenianależności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołabnia zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027

Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie  z  opłat czynszowych  za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie  sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu dzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu. 

Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gmny Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa–Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:11.08.2020 08:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.06.2021 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 534