UCHWAŁA NR XXI/127/2020
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 30 czerwca  2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/127/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 09:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 09:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 127