Zarządzenie nr 0050.115.2020     
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia   18 czerwca 2020r.        


w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

      Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2020 r. (data wpływu 28.04.2020 r.) umarza się należność z tytułu czynszu dzierżawnego Spółce jawnej ALFA TOUR, 60-216 Poznań, ul. Sczanieckiej 10/1A, za miesiąc kwiecień 2020 roku w kwocie 123,00 wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 0,50 zł;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.115.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.06.2020 14:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.07.2020 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 75