UCHWAŁA NR XXIII/161/2020
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
 z dnia 29 lipca 2020 r.

 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji  Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

 Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 
§ 1

 
Przyjmuje się  rezygnację radnej Sylwii Bielawskiej  z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 2

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

UZASADNIENIE
    W dniu 29 lipca 2020 r. na sesji Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie „W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.”
 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ………../………./2020
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
 
z dnia 29 lipca 2020 r.

 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

 
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się  rezygnację radnego Wojciecha Dusia  z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
UZASADNIENIE

    W dniu 29 lipca 2020 r. na sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie „W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.”
 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/161/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2020 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2020 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 78