Uchwała Nr XXIII/163/2020
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r..  poz.713) Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w wyniku głosowania tajnego wybrany  został   radny Wojciech Duś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Załącznik do uchwały Nr XXIII/163/2020
stanowi protokół Komisji Skrutacyjnej
z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

Uzasadnienie
 Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713)  Rada gminy  wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 – 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady , w głosowaniu tajnym .

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/163/2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2020 10:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2020 10:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 66