UCHWAŁA Nr XXIII/164/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 29 lipca 2020 roku

    Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 66 uchwały Nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój, Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.Ustala się Regulamin wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 29 lipca 2020 roku.

2. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIII/164/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2020 10:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2020 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 63