Zarządzenie nr 0050.172 .2020                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
        z dnia 9 września 2020 roku 
         


w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego.


Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

      Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09.2020 roku, umarza się należność z tytułu czynszu dzierżawnego Pani /…/, za:

  • miesiąc czerwiec 2020 roku w kwocie 615,00 wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 13,63 zł;
  • miesiąc lipiec 2020 roku w kwocie 615,00 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 8,17 zł;
  • miesiąc sierpień 2020 roku w kwocie 615,00 wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 2,55 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.172.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.09.2020 11:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.09.2020 11:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 52