Zarządzenie nr 0050.183.2020                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

      Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2020 roku (data wpływu 01.07.2020 r.), umarza się należność z tytułu czynszu dzierżawnego Panu /…/, zam. przy ul. /…/, 57-350 Kudowa-Zdrój, za:

  • miesiąc kwiecień 2020 roku w kwocie 2.306,25 wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia  w wysokości 55,86 zł;
  • miesiąc maj 2020 roku w kwocie 4.612,50 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia  w wysokości 68,13 zł;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.183.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.09.2020 10:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2020 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 54