ZAZARZĄDZENIE Nr   0050.178.2020
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 21 września 2020 roku

w sprawie: określenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na zajęciach profilaktycznych w świetlicach środowiskowych oraz Regulaminu zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w okresie pandemii Covid-19.

Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), ustawy z dnia 5 grudnia  2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

1.Określa się Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na zajęciach profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Określa się Regulamin zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w okresie pandemii Covid-19 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.178.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 11:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 39