Uchwała Nr XXIV/176/20
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 września  2020 r.

zmieniająca uchwałę nr III/12/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie  powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego  zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój,  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się radną Sylwię Ziółkowską i radnego Adama Frankowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIV/176/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2020 14:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2020 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 43