Zarządzenie Nr 0050.194.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8  października 2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 190/18 obręb Stary Zdrój (AM-8)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, na rzecz właścicieli Baru Mlecznego przy ul. 1 Maja 4a/2, NIP:8831595715, Restauracji Zdrojowa przy ul. Słonecznej 1, NIP:8831592007 i Restauracji Sjesta przy ul. Słonecznej 3, NIP:8831257929, część nieruchomości o pow. 13,69 m2 położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 190/18 obręb Stary Zdrój (AM-8), z przeznaczeniem na wykonanie punktu gromadzenia odpadów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.194.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.10.2020 13:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.10.2020 13:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 38