Zarządzenie Nr 0050.195.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na budynku przy ul. Słone 131  położonego na działce nr 566/2 (AM-17) obręb Słone

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na zachodniej ścianie budynku przy ul. Słone 131, położonego w Kudowie-Zdroju na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 566/2 obręb Słone (AM-17), za każdy dzień w wysokości 1,30 zł + 23% VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.195.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.10.2020 13:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.10.2020 13:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 48