Zarządzenie nr 0050.200.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)   i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość  gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako  działka  numer  167/12,  (AM-4), o pow. 324 m2, położoną w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim, na  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej stanowiącej własność Nabywcy, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  nr SW1K/00067984/7.

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.200.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.10.2020 13:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.10.2020 13:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 61