Zarządzenie nr 0050.206.2020                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
          z dnia 22 października 2020 roku   
       


w sprawie umorzenia należności pieniężnych  z tytułu opłaty przekształceniowej  za 2019 i 2020 rok wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.


Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu wniosku /…/1  z dnia 18.09.2020 roku, umarza się należność z tytułu opłaty przekształceniowej za:

  • 2019 rok w kwocie 39,54 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 1,27 zł;
  •  2020 rok w kwocie 39,54 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 0,49 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.206.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.11.2020 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.11.2020 13:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 33