LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020

Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 0050.213.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 0050.214.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie powołania lokalnego koordynatora ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka

Zarządzenie Nr 0050.215.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.216.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.217.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zasad korzystania ze świetlic gminnych

Zarządzenie Nr 0050.218.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niazabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.219.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.220.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.221.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.222.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr  0050.223.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój

Zarządzenie Nr  0050.224.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody  na umorzenie  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr  0050.226.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.227.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr  0050.228.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody  na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za świadczenia  lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr  0050.229.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenuia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr  0050.230.2020 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenuia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie   Nr 0050.231.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie   Nr 0050.232.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.233.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie   Nr 0050.234.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego będącego  własnością  Gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z  dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 0050.236.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z  dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 0050.237.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z  dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia oraz odmowy umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 0050.238.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z  dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie umorzenia oraz odmowy umorzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.239.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.240.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.241.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie   Nr 0050.242.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie   Nr 0050.243.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.244.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z  dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Planu  działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021"

Zarządzenie nr 0050.245.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z  dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.246.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.247.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie   Nr 0050.248.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie   Nr 0050.249.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.250.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie   Nr 0050.251.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty przekształceniowej

Zarządzenie   Nr 0050.252.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie   Nr 0050.253.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kudowa-Zdrój oraz samorządowych instytucjach kultury

Zarządzenie   Nr 0050.254.2020 Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:17.12.2020 13:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.01.2021 10:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 377