Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2021

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 stycznia 2021 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  kwoty 130.000 złotych netto

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju powołanej Zarządzeniem nr 0050.245.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17.12.2020 r.            

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  13 stycznia 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego   

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki za bezumowne  użytkowanie działki nr 32/12 obręb Stary Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 stycznia 2021 roku w sprawie oddania w użyczeniue części nieruchomości oznaczonej jako  działka nr 219/4 obręb Zakrze (AM-5)

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kudowa-Zdrój dla potrzeb realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości stawki czynszu za  gminny lokal użytkowy położony przy ul. Zdrojowej 38 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok


Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 lutego 2021 roku w sprawie umorzenia oraz odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty przekształceniowej

Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  3 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Przyznawania Nagród oprtowych

Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień poublicznych przez Gminę Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutracyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wileloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:16.03.2021 14:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:31.03.2021 08:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 423