Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2021

Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  3 marca 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 marca 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonych na dzień 30 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za korzystanie z części działki nr 69 obręb Stary Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  17 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  17 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 marca 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  19 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Intrerdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  22 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  23 marca 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10)

Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  23 marca 2021 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.122.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  23 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 marca 2021 roku w sprawie odroczenia terminu płatności 5 raty ustalonej zarządzeniem nr 0050.226.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu należności przejętych z MZUP - usługi komunalne

Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 marca 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 marca 2021 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia zużycia wody

Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  31 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu dla Wystawców Targów Rękodziała w Kudowie-Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal użytkowy

Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal użytkowy

Zarządzenie Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  9 kwietnia 2021 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za korzystanie z części działki nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10)

Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  12 kwietnia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej jako  działka nr 176 obręb Zakrze (AM-4)

Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 kwietnia 2021 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu naprawienia szkody za zaprószenie  ognia w lokalu przy ul. Głównej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  20 kwietnia 2021 roku w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 30 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 kwietnia 2021 roku w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego

Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 kwietnia 2021 roku w sprawie ceny jednostkowej drewna, gdzie koszrty prac przewyższają przychody ze sprzedaży 1 m3 drewna pochodzącego z działki nr 289 obręb Stary Zdrój (Góra Parkowa)

Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:07.04.2021 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.05.2021 13:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 252