Zarządzenie Nr 0050.48.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za korzystanie z części działki nr 69 obręb Stary Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie z części  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 69, położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Stary Zdrój (AM-4) o powierzchni 489 m2, z przeznaczeniem na wieżę antenową i jej obsługę w wysokości 1956,00 + 23% VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.48.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 13:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 13:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 28