Zarządzenie nr  0050.40.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 2 marca2021 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako  działka  numer 77/9,  (AM-3), o  pow. 150 m2, położoną w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00063300/1 na rzecz wszystkich właścicieli lokali Wspólnoty  Mieszkaniowej  budynku  położonego przy ul. Głównej 36.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.40.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.03.2021 14:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2021 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 32